FSC

FSC® (Forest Stewardship Council®) je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC® organizacije je uspostava standarda čijom primjenom se osigurava promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumskim resursima. Osnovna ideja je da se uz pomoć podizanja ekološke svijesti potrošača, potakne dugoročno upravljanje šumama uz poštivanje ekoloških, socioloških, ekonomskih, kulturnih i duhovnih potreba sadašnjih i budućih naraštaja.

Osnovni cilj izdavanja FSC® CoC certifikata je osiguravanje održivog razvoja u upravljanju šumama s idejom da će potrošač radije kupovati proizvode koji potiču iz šuma kojima se upravlja na održiv način, nego proizvode čije podrijetlo nije dokazano. Ideja je utemeljena na porastu ekološke svijesti kod potrošača posebno u razvijenijim zemljama svijeta.

Proizvodi koji nose FSC® oznake prolaze kroz nekoliko stadija između šume i krajnjeg korisnika i nekoliko puta promjene vlasnika. Svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nositelji FSC® CoC certifikata kako bi se osigurao neprekinuti lanac brige (Chain of Custody) za održivi razvoj šumskih resursa. Nadalje, certificirani lanac prerade drva služi kao garancija potrošačima da je drvo koje nosi FSC® znak zaista došlo iz certificiranih šuma kojima se upravlja na održiv način.

FSC® certifikat može izdati jedino ovlaštena certifikacijska kuća koja obavlja inspekciju organizacije te uvidom u dokumentaciju i stanje na terenu utvrđuje stupanj usklađenosti sa standardom. FSC® zaštitni znak (FSC® logo) se koristi kao veza između certificiranih šuma i krajnjeg potrošača. Na ovaj način će potrošači proizvoda od drveta biti sigurni da FSC® zaštitni znak za drvne proizvode predstavlja garanciju osiguravanja dugoročnih ekonomskih, ekoloških i socijalnih koristi od šuma.

Kompanija WOOD-INTERIJERI d.o.o. je FSC® certifikat oznake FSC® C141557 ishodila 05.06.2018. te isti vrijedi do 04.06.2023. godine. Popis svih kompanija u svijetu s važećim FSC certifikatom možete lako provjeriti na: https://info.fsc.org/certificate.php

 

FSC Logo Proizvod Landscape