ELEMENTI / FRIZE


Proizvodimo različite elemente i frize za potrebe drvne industrije, bilo da je riječ o industriji namještaja ili podova.

DIMENZIJE: prema narudžbi kupca
VLAGA DRVETA: 9 ± 2 %
VRSTE DRVETA: Hrast, bukva, jasen, trešnja, orah, jela/smreka